Som tidigare år hjälper jag gärna till att sprida insamlingen Rosa Bandet!

Skänk gärna en slant till fortsatt forskning!

Här kommer du till min insamling!